etnik
Büyüt
Kafkaslarda yaşayan etnik gruplar 

Sözlükte "etnik" ne demek?

1. Budunsal, kavmietnik

Etnik kelimesinin ingilizcesi

adj. ethnic, ethnical
Köken: Fransızca